W sprawie wynajmu hali prosimy o kontakt:
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Trąbkach Wielkich
Sekretariat - 58 682 87 30