20 października 2019 roku godz. 12:00 odbyła się Msza święta odpustowa ku czci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki połączona z uroczystymi obchodami 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ełganowie.

 Po Mszy św. nastąpił przemarsz strażaków, pod remizę OSP na drugą część obchodów 70-lecia OSP Ełganowo.

 

 • mIMG_1000
 • mIMG_1001
 • mIMG_1002
 • mIMG_1003
 • mIMG_1004
 • mIMG_1005
 • mIMG_1006
 • mIMG_1007
 • mIMG_1008
 • mIMG_1009
 • mIMG_1010
 • mIMG_1011
 • mIMG_1012
 • mIMG_1013
 • mIMG_1014
 • mIMG_1015
 • mIMG_1016
 • mIMG_1017
 • mIMG_1018
 • mIMG_1019
 • mIMG_1020
 • mIMG_1021
 • mIMG_1022
 • mIMG_1023
 • mIMG_1024
 • mIMG_1025
 • mIMG_1026
 • mIMG_1027
 • mIMG_1028
 • mIMG_1029
 • mIMG_1030
 • mIMG_1031
 • mIMG_1032
 • mIMG_1033
 • mIMG_1034
 • mIMG_1035
 • mIMG_1036
 • mIMG_1037
 • mIMG_1038
 • mIMG_1039
 • mIMG_1040
 • mIMG_1041
 • mIMG_1042
 • mIMG_1044
 • mIMG_1045
 • mIMG_1046
 • mIMG_1048
 • mIMG_1049
 • mIMG_1050
 • mIMG_1051
 • mIMG_1052
 • mIMG_1053
 • mIMG_1054
 • mIMG_1055
 • mIMG_1056
 • mIMG_1057
 • mIMG_1058
 • mIMG_1059
 • mIMG_1060
 • mIMG_1061
 • mIMG_1062
 • mIMG_1063
 • mIMG_1064
 • mIMG_1065
 • mIMG_1066
 • mIMG_1067
 • mIMG_1068
 • mIMG_1069
 • mIMG_1070
 • mIMG_1071
 • mIMG_1072
 • mIMG_1073
 • mIMG_1074
 • mIMG_1075
 • mIMG_1076
 • mIMG_1077
 • mIMG_1078
 • mIMG_1079
 • mIMG_1080
 • mIMG_1081
 • mIMG_1082
 • mIMG_1083
 • mIMG_1084
 • mIMG_1085
 • mIMG_1086
 • mIMG_1087
 • mIMG_1088
 • mIMG_1089
 • mIMG_1090
 • mIMG_1091
 • mIMG_1092
 • mIMG_1093
 • mIMG_1094
 • mIMG_1095
 • mIMG_1096
 • mIMG_1097
 • mIMG_1098
 • mIMG_1099
 • mIMG_1101
 • mIMG_1102
 • mIMG_1103
 • mIMG_1104
 • mIMG_1105
 • mIMG_1106
 • mIMG_1107
 • mIMG_1108
 • mIMG_1109
 • mIMG_1110
 • mIMG_1111
 • mIMG_1112
 • mIMG_1113
 • mIMG_1114
 • mIMG_1115
 • mIMG_1116
 • mIMG_1117
 • mIMG_1118
 • mIMG_1119
 • mIMG_1120
 • mIMG_1121
 • mIMG_1122
 • mIMG_1123
 • mIMG_1124
 • mIMG_1125
 • mIMG_1126
 • mIMG_1127
 • mIMG_1128
 • mIMG_1129
 • mIMG_1130
 • mIMG_1131
 • mIMG_1132
 • mIMG_1133
 • mIMG_1134
 • mIMG_1135
 • mIMG_1136
 • mIMG_1137
 • mIMG_1138
 • mIMG_1139
 • mIMG_1140
 • mIMG_1141
 • mIMG_1142
 • mIMG_1143
 • mIMG_1144
 • mIMG_1145
 • mIMG_1146
 • mIMG_1147
 • mIMG_1148
 • mIMG_1149
 • mIMG_1150
 • mIMG_1151
 • mIMG_1152
 • mIMG_1153
 • mIMG_1154
 • mIMG_1155
 • mIMG_1156
 • mIMG_1157
 • mIMG_1158
 • mIMG_1159
 • mIMG_1160
 • mIMG_1161
 • mIMG_1162
 • mIMG_1163
 • mIMG_1164
 • mIMG_1165
 • mIMG_1166
 • mIMG_1167
 • mIMG_1168
 • mIMG_1169
 • mIMG_1170
 • mIMG_1171
 • mIMG_1172
 • mIMG_1173
 • mIMG_1174
 • mIMG_1175
 • mIMG_1176
 • mIMG_1177
 • mIMG_1178
 • mIMG_1179
 • mIMG_1180
 • mIMG_1181
 • mIMG_1182
 • mIMG_1183
 • mIMG_1184
 • mIMG_1185
 • mIMG_1186
 • mIMG_1187
 • mIMG_1188
 • mIMG_1189
 • mIMG_1190
 • mIMG_1191
 • mIMG_1192
 • mIMG_1193
 • mIMG_1194
 • mIMG_1195
 • mIMG_1196
 • mIMG_1197
 • mIMG_1198
 • mIMG_1199
 • mIMG_1200
 • mIMG_1201
 • mIMG_1202
 • mIMG_1203
 • mIMG_1204
 • mIMG_1205
 • mIMG_1206
 • mIMG_1207
 • mIMG_1208
 • mIMG_1209
 • mIMG_1210
 • mIMG_1211
 • mIMG_1212
 • mIMG_1213
 • mIMG_1215
 • mIMG_1216
 • mIMG_1217

Simple Image Gallery Extended

Państwo Józefa i Benedykt Bugowie z Kaczek w dniu 16.09.2019r. obchodzili piękny Jubileusz 60-Lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym szczególnym dniu Szanownych Jubilatów odwiedził Wójt Gminy Błażej Konkol i kierownik USC Ludwika Zdun.

Państwo Zofia i Edmund Szulejewscy z Zaskoczyna w dniu 16.09.2019r. obchodzili piękny Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym szczególnym dniu Szanowni Jubilaci zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.