Państwo Maria i Andrzej Szturowie z Kaczek w dniu 27.12.2019r. obchodzili piękny Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego.

Państwo Natalia i Henryk Matuszkiewiczowie z Trąbek Wielkich w dniu 19.12.2019r. obchodzili piękny Jubileusz 55-Lecia Pożycia Małżeńskiego.

Państwo Wiesława i Norbert Buchholzowie z Sobowidza w dniu 23.12.2019r. obchodzili piękny Jubileusz 55-Lecia Pożycia Małżeńskiego.