W dniu 14 listopada, w Szkole Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu, wspólne śpiewano pieśni patriotyczne.

Państwo Barbara i Władysław Burczykowie z Postołowa w dniu 25.10.2019r. obchodzili piękny Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym szczególnym dniu Szanowni Jubilaci zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.