I, II i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Przemalowujemy Dzieła Mistrzów - Dziewczyny z kwiatami Olgi Boznańskiej" dla uczniów Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich.

Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej jest kuźnią talentów. Szkoła stwarza takie możliwości uczniom, by odnosili sukcesy na szczeblach wojewódzkich. Uczniowie wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Przemalowujemy Dzieła Mistrzów - Dziewczyny z kwiatami Olgi Boznańskiej". Honorowy patronat nad konkursem objęło Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Na konkurs wpłynęło 160 prac z całego województwa. Każda szkoła mogła przesłać po 5 prac. 3 prace ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich zdobyły nagrody.

18 grudnia, w sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej, Pomorski Wicekurator Oświaty, Małgorzata Bielang wręczyła wyróżnionym nauczycielom z województwa pomorskiego Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Wśród wyróżnionych znalazła się Katarzyna Pszczoła nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu.


Święty Mikołaj zawitał wczesnym rankiem do dzieci ze szkół w Gminie Trąbki Wielkie. Już wczoraj Jego pomocnicy rozpoczęli rozdawanie pierwszych paczek.

5 grudnia 2017 roku, w dniu 150 rocznicy urodzin twórcy odrodzonego państwa polskiego Marszałka Józefa Piłsudskiego, w  Szkole Podstawowej w Sobowidzu uczniowie wzięli udział w nietypowej zabawie. Na pamiątkę urodzin Józefa Piłsudskiego uczniowie przyozdobili się, charakterystycznymi wąsami na cześć Naczelnika.

10 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy uroczyście Dzień Niepodległości. Dzieci przyszły ubrane na galowo. Odwiedzili nas także w tym dniu, w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Trąbkach Wielkich, nasi absolwenci. Pani Dyrektor Anna Tysler przywitała wszystkich gości i dokonała krótkiego rysu historycznego dotyczącego Święta Niepodległości.