24 kwietnia na Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Finał Pomorska Liga Debat. Sponsorem Głównym wydarzenia była Grupa ENERGA SA. Patronat medialny nad Finałem Pomorska Liga Debat objęło Radio Gdańsk S.A.

W Wielki Finale zmierzyły się drużyny debatanckie I Liceum Ogólnokształcące im. H. Derdowskiego w Kartuzach oraz Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich

Teza debata finałowej brzmiała:: "Wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę pozytywnie wpłynie na rozwój Polski".

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich zostały zaprezentowane prace plastyczne uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich. Prace te są częścią projektu badawczego Chagall w oczach dzieci Znaczenia wizualno-werbalne nadawane przez dwunastolatków wybranym obrazom Marca Chagalla autorstwa Moniki Rysiewicz ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich oraz dr Małgorzaty Karczmarzyk z Uniwersytetu Gdańskiego. Współpraca SP Trąbki Wielkie z Uniwersytetem Gdańskim zaowocowała już publikacją naukową „Kultura-sztuka-edukacja" wydaną przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie w 2016 roku. Rozdział w tej książce dotyczył twórczości Joana Miro i stał się promocją naszego środowiska szkolnego i naszej Gminy Trąbki Wielkie.

2 czerwca 2016 roku nasze przedszkole zyskało nową nazwę, a mianowicie Przedszkole im. Jana Brzechwy. Nadanie takiego imienia dla naszego przedszkola stało się okazją do organizacji już po raz drugi Gminnego Konkursu „Jan Brzechwa w słowie i obrazie" pod honorowym patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Pana Błażeja Konkol, którego organizatorem było Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich, Gminna Biblioteka w Trąbkach Wielkich oraz GOKSiR w Trąbkach Wielkich.

W dniu 23 marca 2017 roku w Mierzeszynie odbył się, już po raz drugi, turniej BRD. Jego cele, to poszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu wychowania komunikacyjnego wpływającego na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w ruchu drogowym.

23 marca drużyna Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu w składzie Kajetan Grzesiuk, Kacper Gutorski i Kacper Pawlukiewicz zdobyła
pierwsze miejsce, uzyskując 128 pkt., w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym i Ratownictwie.