Błażej Konkol

 

  

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

 

 

Imię i nazwisko: Błażej Konkol

Urodzony: 1968 r.
Poziom wykształcenia: wyższe
Kierunek Wykształcenia: ekonomiczny

KONTAKT

tel.: 58 682-83-23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Wójt kieruje pracą Urzędu i wykonuje swoje zadania poprzez:

 • organizowanie pracy i kierowanie pracą Urzędu,
 • podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 • nadzór nad przygotowywaniem i przedkładaniem projektów uchwał i wniosków Radzie,
 • informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych, ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdania z jego wykonania, a także nadzór nad jego realizacją,
 • reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz, w tym między innymi w zgromadzeniach związkowych i porozumieniach komunalnych,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przedkładanie, odpowiednio - wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, uchwał podejmowanych przez Radę,
 • udzielanie odpowiedzi na interpretacje radnych,
 • bezpośredni nadzór nad pracą podległych mu kierowników wydziałów i samodzielnych stanowisk organizacyjnych,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu,
 • wykonywanie uprawnień o których mowa w pkt 10 w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem ich zatrudniania i zwalniania,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu,
 • decydowanie w sprawach polityki kadrowej, w tym zatrudniania i mianowania Kierowników Wydziałów,
 • ustalanie regulaminów dotyczących działalności Urzędu takich jak regulamin pracy Urzędu, regulamin funduszu świadczeń socjalnych, regulamin funduszu nagród, instrukcja obiegu dokumentów i dowodów księgowych itp.
 • dokonywanie ocen kwalifikacyjnych bezpośrednio podległych pracowników,
 • rozdzielanie nagród i wyróżnień,
 • nakładanie kar porządkowych i udzielanie nagan, z zastrzeżeniem przepisów szczegółowych, rozpatrywanie odwołań od kar porządkowych nakładanych na pracowników samorządowych przez bezpośrednich przełożonych,
 • zatwierdzenie struktury organizacyjnej Wydziałów w tym liczby etatów,
 • wyznaczenie rzecznika dyscyplinarnego Urzędu,
 • ustalanie, w trybie zarządzenia wewnętrznego, wykazu rodzajów wiadomości, stanowiących tajemnicę służbową i szczegółowych zasad postępowania z nimi,
 • sprawowanie funkcji terenowych organu obrony cywilnej,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta w przepisach szczegółowych.

 

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Jan Wiczling


Jan Wiczling

 

 

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Do zadań i kompetencji Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 • zastępowanie Wójta w pełnym zakresie w czasie jego nieobecności z powodu urlopu, choroby oraz długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków,
 • wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta oraz podejmowanie decyzji i zobowiązań w ramach przyznanych przez niego pełnomocnictw (stałych i jednorazowych),
 • reprezentowanie Urzędu - w imieniu Wójta - w roboczych kontaktach zewnętrznych zleconych przez Wójta,
 • współpraca z Radą i jej komisjami

KONTAKT
Telefon: 58 682 83 23 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.