KSIĄDZ PRAŁAT EDWARD SZYMAŃSKI


Ks. prałat Edward Szymański urodził się 5 kwietnia 1940 roku w Rzepienniku Strzyżewskim w powiecie Gorlickim w diecezji Tarnowskiej. Pochodzi z wielodzietnej rodziny chłopskiej jako najmłodszy z dziewięciorga rodzeństwa. Już od wczesnego dzieciństwa był gorliwym chrześcijaninem. Jako chłopiec po I – szej Komunii Świętej wstąpił do grona ministrantów w swojej parafii. Służbę ministrancką pełnił przez okres szkoły podstawowej aż do ukończenia szkoły średniej.

KSIĄDZ GERARD BORYS

 

Ksiądz Gerard Borys urodził się 2 czerwca 1940 r. w wielodzietnej rodzinie chłopskiej jako dziewiąte dziecko. Jego dzieciństwo nie było łatwe i przypadało na czasy trwającej okupacji niemieckiej oraz nie mniej trudnego okresu powojennego. Bardzo wcześnie osierociła go matka. Trudne lata dorastania na pewno wpłynęły na podjęcie decyzji o poświęceniu swojego życia kapłaństwu i służbie człowiekowi. Dnia 13 czerwca 1965 r. otrzymał święcenia kapłańskie, a 15 lipca 1970 r. został proboszczem Parafii pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Mierzeszynie.

 

ŻYCIORYS ZYGMUNTA BUKOWSKIEGO

Zygmunt Bukowski – poeta, prozaik, dramaturg, rzeźbiarz, malarz – człowiek wszechstronnie utalentowany na co dzień chętnie udziela się społecznie. Swoim doświadczeniem, wiedzą i pomocą chętnie służy pochodzącym z Wybrzeża adeptom literatury. W założonej przez siebie izbie regionalnej uczy młodzież nie tylko z terenu naszej gminy.

Anna Burdówna

 

Anna BurdównaAnna Burda urodzona 5 lipca 1911 roku w Łodzi, córka Karola i Marianny. W swoim rodzinnym mieście ukończyła Gimnazjum im. Szczanieckiej (elitarna szkoła w przedwojennej Łodzi), potem Seminarium Nauczycielskie z wykładowym językiem francuskim. Pierwszą posadę nauczycielki otrzymała w Szkole Powszechnej w Konstantynowie Łódzkim. W połowie lat 30-tych w wakacje trzy razy współorganizowała i prowadziła jako instruktor ZHP obozy nad morzem dla Polonii Belgijskiej.