Załatw sprawę w naszym urzędzie

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Danuta Markowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 58 683-70-04, fax: 58 682-83-19
* * *
 

Więcej o: Ewidencja Ludności

Natalia Korth-Ostrowska
Violetta Płaza
Estera Pawłowska

tel: 58-683-70-17
I piętro, pokój nr 14

***

 

Obowiązujące druki i formularze można pobrać ze strony podatki.gov.pl

Uwaga! Do druków DT-1, DN-1, IN-1, DR-1, IR-1, DL-1, IL-1 należy załączyć klauzulę informacyjną.

 

Więcej o: Księgowość Podatkowa

Ludwika Zdun

tel: 58-683-70-03,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

parter, pokój nr 10

***

Więcej o: Urząd Stanu Cywilnego

Dział Oświaty
Patrycja Jereczek
 
parter, pokój nr 9
tel. 58 683-70-13
***
 
  
 

 Awans Zawodowy:

 Stypendia szkolne:  

 
Urząd Gminy Trąbki Wielkie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne.


Stypendium to przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wnioski należy składać do 15 września danego roku szkolnego a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich kolegiów jezyków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 58 683-70-16.

druk wniosku do pobrania: stypendium.pdf załącznik: PIT-2C.pdf

 

Więcej o: Oświata

Pracownik: Katarzyna Narojczyk
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 512-006-372
pokój nr 3

 

Więcej o: Ochrona środowiska