Natalia Korth-Ostrowska
Violetta Płaza
Estera Pawłowska

tel: 58-683-70-17
I piętro, pokój nr 14

***

 

Obowiązujące druki i formularze można pobrać ze strony podatki.gov.pl

Uwaga! Do druków DT-1, DN-1, IN-1, DR-1, IR-1, DL-1, IL-1 należy załączyć klauzulę informacyjną.