Kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy:
Aleksandra Szczypiorowska

tel. 512-005-149

 


Stawki opłat:

 

Mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie mogą bezpłatnie przekazywać selektywnie zebrane odpady do PSZOK, który znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Trąbkach Wielkich przy ul. Pocztowej (droga na Kaczki).

 

Co to jest PSZOK?
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadó Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Co mogę oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki?
Na PSZOK można oddawać następujące rodzaje odpadów:

- szkło,
- papier,
- tworzywa sztuczne,
- metale oraz opakowania wielomateriałowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe a także zużyte opony,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji,
- odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości 2 metry sześcienne rocznie.
- odzież i tekstylia
- świetlówki

Czego nie mogę oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?
Do PSZOK nie można przywozić materiałów izolacyjnych: styropianu, wełny mineralnej, papy, zmieszanych odpadów komunalnych i budowlanych oraz materiałów zawierających azbest

 

Jak postępować z odpadami?
Odpady muszą być posegregowane. Zmieszane odpady komunalne nie będą przyjmowane. Z odpadami należy postępować ostrożnie, tak aby nie dopuścić do emisji szkodliwej substancji (np. poprzez zbicie żarówki energooszczędnej uwalniamy rtęć, która jest dla organizmów żywych bardzo toksyczna). Odpady należy odpowiednio zabezpieczyć.
Mieszkańcy gminy muszą przywieźć odpady do PSZOK-u na własny koszt i własnym samochodem.


Co muszę zabrać jadąc oddać odpady?
Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Trąbki Wielkie, ponieważ pracownik ma prawo potwierdzenia Państwa miejsca zamieszkania.

Czy dostanę potwierdzenie przekazania odpadów?
Przekazanie odpadów zostanie potwierdzone na Formularzu Przyjęcia Odpadów.

W jakich godzinach mogę oddać swoje odpady?
PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Gdzie znajduje się PSZOK?
PSZOK jest usytuowany przy Oczyszczalni Ścieków w Trąbkach Wielkich przy ulicy Pocztowej - droga na Kaczki.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?
Szczegółowe informacje na temat działania Punktu znajdą Państwo w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Trąbkach Wielkich oraz w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, pokój nr 15 tel. 512-005-149.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Pocztowa
83-034 Trąbki Wielkie
Godziny otwarcia : Pon-Pt. 8.00-16.00

 

 

Załączone dokumenty: