Ogłoszenie o planowanym zakupie:
Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Gminy Trąbki Wielkie w ramach udzielenia kredytu konsolidacyjnego

Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza konkurs na stanowisko:
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza otwarty nabór kandydatów
na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Trąbkach Wielkich.

Zarządzenie Wójta Gminy Trąbki Wielkie Nr 36/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Trąbki Wielkie. Załącznik Nr 1.